Bekijk onze mobiele pagina

Crossdocking

Het idee van crossdocking is dat binnenkomende goederen direct weer worden klaargezet bij de vertrekkende goederen. Zonder dat deze in het magazijn worden opgeslagen en in het WMS worden geregistreerd, zoals bij de traditionele distributievorm gebeurt.
Dit gebeurt binnen een maxima van 24 uur, soms vertrekt een zending alweer binnen een uur.  
Doordat zending groottes steeds kleiner worden en er steeds kortere besteltijden komen is crossdocking een interessante vorm van distributie. Steeds meer bedrijven besluiten dan ook tot het inrichten van een crossdockcentrum.